Mezinárodní odborný seminář – Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav ve dnech 23. – 24. listopadu 2016

 

Dne 23.11.2016 se zástupci firmy Finnproduct účastnili odborného semináře v Brně v hotelu Myslivna.  Uskutečnila se očekávaná schůzka zástupců firmy Synpo a.s. Pardubice a korozního inženýra ŘSD pana Sigmunda se zástupci naší firmy.

Obecné informace o výrobcích a know how finské firmy Teknos byly vystaveny ve foajé hotelu formou prezentačního stolku. Oslovili jsme zejména aplikační firmy, které provádějí antikorozní úpravy mostů a ocelových konstrukcí a firmy dodávající linky jak na předúpravu, tak na samotné lakování. Nastínili jsme možnosti nových projektů a spolupráce.

Paralelně s naší prezentací probíhaly v přednáškovém sále příspěvky jednotlivých přispěvatelů v semináři, které se týkaly koroze, předúpravy před lakováním, vlivy projekční práce na stav koroze, chromování, vady nátěrových systémů atd. Na semináři bylo prezentováno více než 20 odborných přednášek.