„Toto není obyčejná barva, toto je technologie“

První epizoda ze série Metal Paints&Coatings by Teknos Oy představuje novinku, elastomerický nátěr TEKNOPUR 300. Elastomery reprezentují novou technologii pro extrémně náročné objekty vyžadující speciální odolnost vůči nárazům, abrazi a chemikáliím, a které jsou zároveň vhodné například do ponoru.

EXTRÉMNĚ RYCHLÉ VYTVRZOVÁNÍ
VYNIKAJÍCÍ CHEMICKÁ ODOLNOST
DO PONORU A NA HYDROIZOLACE
Polyurea je technologie, při které velmi přizpůsobivý a rychle aplikovatelný nástřik funguje na základě dvou reaktivních složek. Vytvrzování probíhá během několika sekund, nikoli minut. Díky své tvrdosti a pružnosti, je to jedna z nejodolnějších nátěrových hmot na planetě.
Vhodný do průmyslu a do objektů, jako jsou:
Těžební průmysl
Potrubí
Stroje
Přepravní prostředky
Střechy
Ocelové konstrukce
Betonové konstrukce
Bazény/ nádrže