TEKNOS obnovil na jaře vzorkovník venkovních barev, pro usnadnění výběru odstínu. Do nového vzorkovníku bylo vybráno 112 líbivých odstínů vhodných do venkovního prostředí. Momentálně nejoblíbenějšími odstíny jsou různé stupně šedé a novým trendem se stává také černá.

krycí barvy

Barvu na rodinný dům nebo chalupu samozřejmě vybereme podle vlastní preference. Výběr dále závisí na barvách okolních domů, místních nařízení a architektuře stavby. Vhodný odstín snáze vybereme přihlédnutím na několik základních principů.

  1. Pamatujte na zkušební nátěr

zkušební nátěr

Zkušební nátěr proveďte v dostatečné velikosti, a film musí být krycí. Zkoumání variant je nejvhodnější při jejich dostatečné vzdálenosti od sebe a na různých stěnách domu.

     2.  Natíraný povrch
natíraný povrch
Struktura povrchu má vliv na vnímání odstínu. Na hrubém povrchu se odstín jeví poněkud tmavší, než na hladkém, hoblovaném povrchu.
    3.  Vzdálenost
vzdálenost
Natřená fasáda působí z dálky světlejším a sytějším dojmem, nežli v ruce zkoumaný vzorek odstínu.
   4.  Roční období a části dne
roční období
Všimněte si, jak se stejný odstín opticky liší při různém počasí a v různém světle.
   5.  Odstíny
odstíny
Světlé budovy lze lépe rozlišit od okolí a jsou viditelné i z větší dálky než tmavé.
NB. Vyobrazené odstíny barev jsou pouze orientační (barevnost na vašem monitoru se mění v závislosti na jeho nastavení a vnějším osvětlení)