Popis produktu

TYP BARVY Vodou ředitelná, jedno komponentní matná fasádová barva s draselným vodním sklem jako pojivo.
POUŽITÍ Nanáší se přímo na čisté, suché minerálové povrchy, jako např. omítka, beton, azbestové panely ( ne na střechy ), mrazuvzdorné cihly, sádrové cihly, a na povrchy dříve již natřené silikátovou, vápennou nebo cementovo-vápennou barvou.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI Silikátová barva má velmi vysokou propustnost vlhkosti a tím je vhodná na fasády trvale vystavené vlhkosti.