Popis produktu

TYP BARVY Vodou ředitelný gel obsahující polysiloksan používaný spolu s barvou SILOKSAN. Užitím gelu se ušetří na 1-3 podkladových nátěrech a tím i na nákladech na pracovní sílu.
POUŽITÍ Zlepšuje voduvzdornost povrchu. Zajišťuje z interiéru velmi dobrou  paropropustnost.
SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI Silikonová barva má velmi vysokou propustnost vlhkosti a tím je vhodná na fasády trvale vystavené vlhkosti.