Ve dnech 22.11.-24.11 2017 se zástupci naší firmy Finnproduct společně s prodejci stavebnich barev Teknos z jednotlivých regionů zůčastnili školení,aplikačních zkoušek a prohlídky výroby v Rajämäki.

školení1

Během návštěvního dne jsme společně viděli moderní automatizovanou výrobu jak práškových tak mokrých barev, nahlédli jsme do skladovacích i expedičních mechanismů a byli jsme seznámeni s prací v laboratořích Teknos, které hlídají stálou kvalitu všech výrobků, které směřují k našim zákazníkům. Při školení jsme se seznámili s některými novými produkty pro nadcházející období a nakonec jsme si mohli vyzkoušet aplikaci vybraných barev v centru pro aplikace barev Gallus pod vedením odborníka.

školení2

školení3

Předvečer návštěvy firmy Teknos jsme věnovali krátké prohlídce centra Helsinek a příjemné společné večeři s paní Eijou Tervonen zástupkyní firmy Teknos. Pobyt jsme zakončili jak jinak než dalšími plány a to na návštěvu aplikačního centra v polské Oliwie …, kam nás pozval zastupce Teknos Polska pan Martin Terlecki.

školení4

školení5