Žijeme ve světě, ve kterém sílí nedostatek zdrojů. Musíme najít řešení a chránit rozhodnutí, která děláme, tím, že budeme vytvářet věci a procesy tak, aby vydržely. To vyžaduje, aby každý aspiroval k oběhovým postupům: zaměřit se na dlouhodobější řešení a využití udržitelných surovin. Jako rodinná společnost je pro nás kontinuita nedílnou součástí a snažíme se předat lepší svět pro budoucí generace,“ říká  Paula Salastie, generální ředitelka skupiny Teknos. 

Teknos usiluje o dlouhodobé produkty, zvyšuje využívání udržitelných surovin a inovuje nekonvenční řešení povrchové úpravy. V roce 2020 společnost Teknos uvedla na trh vodou ředitelný výrobek HYDRO WAX obsahující přibližně 30 % uhlíku na bázi bio. Společnost Teknos se navíc zaměřila na vývoj bariérových nátěrů pro obalový průmysl s cílem omezit používání plastů a umožnit lepší recyklovatelnost obalů.

Spolupráce se zákazníky a partnery pro udržitelnost

Teknos školí zákazníky, aby šetřili energii na lakovací lince nebo procesech, snižovali plýtvání barvou a zajistili bezpečné používání chemikálií. V roce 2020 Teknos zavedl průvodce pro spotřebitele pro zodpovědné malování, který poskytuje tipy pro minimalizaci a správnou manipulaci se zbytky lakovacích procesů. Společnost Teknos začala koncepčně koncipovat služby, které pomáhají průmyslovým zákazníkům snižovat množství odpadu vznikajícího při používání výrobků Teknos.

„Udržitelnosti lze dosáhnout pouze společně. Díky úzké spolupráci s našimi zákazníky, dodavateli a dalšími zúčastněnými stranami, je zároveň můžeme podpořit při dosahování jejich cílů udržitelnosti. Prostřednictvím partnerství využíváme odborných znalostí z různých oborů k vývoji udržitelnějších řešení pro potřeby různých průmyslových odvětví,“ vysvětluje Paula.

Výjimečný rok zdůraznil význam zdraví a pohody

Společnost Teknos se zavázala k bezpečnému používání chemických látek, vývoji řešení pro zlepšení komfortu a pohody při bydlení a snížení nebezpečného obsahu ve svých výrobcích. V roce 2020 snížil Teknos podíl těkavých organických sloučenin (VOC) o 2 % oproti úrovni roku 2019 – což je klesající trend, který pokračoval i v předchozích letech. Teknos si stanovil cíl postupně ukončit přidávání methylisothiazolinonu (MIT) do všech produktů do konce roku 2025. Teknos v roce 2020 použil o 64 % méně MIT než v roce 2019. Dalším dovršením roku 2020 bylo zavedení BIORA AIR, malířské barvy na čištění vnitřního vzduchu pro lepší kvalitu vnitřního vzduchu.

„Zdraví a pohoda jsou pro nás nesmírně důležité. Chceme zdravější život tím, že nabídneme bezpečné a certifikované produkty a inovujeme nová řešení. Dříve jsme vyvinuli například antimikrobiální nátěry pro hygieničtější povrchy. V loňském roce jsme spustili nátěr s technologií čištění vnitřního vzduchu,“ vysvětluje Paula.

„Loňský rok dokázal, že se musíme zaměřit se všemi nejen na fyzické zdraví a pohodu , ale také na duševní pohodu. Ve společnosti Teknos jsme vytvořili školení a nové způsoby spolupráce mezi sebou. Každý potřebuje konektivitu. I když izolace a osamělost nejsou v urbanizujícím světě novým fenoménem,  bylo kladen důraz na vytváření příležitostí setkávat se virtuálně a komunikovat méně formálním způsobem.“, pokračuje Paula.

Systematická práce pokračuje

Společnost Teknos si stanovila ambiciózní cíl udržitelnosti a společnost dosáhla v roce 2020 dobrého pokroku. Ne všech stanovených cílů však bylo dosaženo. Rozvoj kultury udržitelnosti pokračuje.

„Uznáváme, že v některých oblastech, jako je bezpečnost práce a tvorba odpadů, je zapotřebí větších zlepšení. Strategický důraz bude kladen zejména na bezpečnost a změnu klimatu.“ Paula shrnuje.