Paula Salastie

CEO Teknos Group Oy

Paula Salastie, generální ředitelka TEKNOSu: Vyvstávající a podstatná témata související s nátěrovými hmotami a podnikáním jsou bezpečnost, hygiena a trvalý vývoj. Teknos je součástí tzv. HygTech aliance, která nabízí jako první na světě komplexní hygienické řešení do veřejných prostor.

Trvalý vývoj je v naší činnosti patrný konkrétně. Účelem námi vyvíjených nátěrových hmot je chránit povrch před vlivy životního prostředí a tak prodloužit věk objektu. Kvalitní nátěr má dlouhou životnost a snižuje dopady životního prostředí. Dále klademe důraz na to, aby se hlediska životního prostředí brala v potaz v celém cyklu produktu – od výběru surovin až po nakládání s odpady. Dobrým příkladem je udělení severské ekoznačky Joutsenmerkki pro malířské barvy  Biora.

Dlouhá leta trvající vývojové práce již výsledky přinesly a čeká nás opět dobrý rok!